Επεμβάσεις Μαστού

________

Αυξητική στήθους

Η αυξητική στήθους αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής. Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με λιπομεταφορά επί κατάλληλων ενδείξεων – επιθυμητή μικρή αύξηση, σωματότυπος που επιτρέπει τη λήψη λίπους από άλλες περιοχές του σώματος, απουσία πτώσης του μαστού – είτε, συνηθέστερα, με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης. Η αυξητική στήθους μπορεί να αυξήσει το μέγεθος και να βελτιώσει το σχήμα των μαστών, να βελτιώσει ήπια πτωτικούς μαστούς και να αποκαταστήσει τον όγκο των μαστών μετά από απώλεια βάρους ή κύηση.

Μειωτική στήθους

Η μείωση του μαζικού αδένα είναι μια από τις επεμβάσεις που είναι λιγότερο γνωστές αλλά οι γυναίκες που αποφασίζουν να υποβληθούν σε αυτήν αναφέρουν πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης από τα αποτελέσματα. Οι γυναίκες με πολύ μεγάλο στήθος παραπονιούνται συχνά για αίσθημα δυσφορίας, κόπωσης, αυχεναλγία καθώς και για την υπερβολική προσοχή που προκαλούν και την πτώση των μαστών με την πάροδο των ετών. Η μειωτική στήθους βελτιώνει το περίγραμμα του στήθους, αφαιρώντας τον επιπρόσθετο όγκο και ανορθώνοντας τη θηλή στην επιθυμητή θέση ενώ ταυτόχρονα ανακουφίζει από τα συμπτώματα που σχετίζονται με το μεγάλο στήθος.

Ανόρθωση στήθους

Η ανόρθωση στήθους αφορά τις γυναίκες οι οποίες είναι ικανοποιημένες με το μέγεθος του στήθους τους αλλά επιθυμούν να βελτιώσουν το σχήμα του και τη θέση του ούτως ώστε να έχει μια πιο νεανική εμφάνιση. Μπορεί να συνδυαστεί με ταυτόχρονη αύξηση του μεγέθους του στήθους. Οι τομές εντοπίζονται γύρω από τη θηλή, κάθετα σε αυτήν καθώς και στην υπομάστιο πτυχή.

Γυναικομαστία

Η γυναικομαστία μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους και, εφόσον έχει ελεγχθεί η αιτιολογία της, μπορεί να αντιμετωπιστεί χειρουργικά είτε με λιποαναρρόφηση είτε με συνδυασμό λιποαναρρόφησης και εκτομής. Η τομή βρίσκεται στο όριο της θηλαίας άλω ενώ εάν υπάρχει μεγάλη περίσσεια δέρματος ενδέχεται να χρειαστεί επιπρόσθετη αφαίρεση δέρματος και επέκταση των τομών προκειμένου να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.