Εγκαύματα

________
Τα εγκαύματα μπορεί να κυμαίνονται σε βαρύτητα από πρώτου βαθμού έως τρίτου και, ανάλογα με την έκταση και τη βαρύτητα τους, μπορεί να είναι απειλητικά για τη ζωή του ασθενούς ή να αφήσουν ουλές οι οποίες προκαλούν περιορισμό της λειτουργικότητας σε άλλοτε άλλο βαθμό. Ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των εγκαυμάτων σε δύο στάδια – το πρώτο, άμεσα μετά το έγκαυμα ούτως ώστε να βελτιωθεί η επούλωση και το δεύτερο σε ουλές ήδη δημιουργημ